ทะเลสาบทาซาวะ (Tazawa Lake: 田沢湖) ทะเลสาบน้ำลึกตั้งอยู่ทางใต้ของอุทยานแห่งชาติโทวาดะ ฮาจิมังไท (Towada-Hachimantai National Park) ในเมืองเซมโบกุ จังหวัดอากิตะ บริเวณรอบทะเลสาบยังไม่ได้รับการพัฒนามากเกินไปจึงยังคงรักษาบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและสวยงามตามธรรมชาติเอาไว้


ทะเลสาบทาซาวะ (Tazawa Lake: 田沢湖)
ภาพ: Tohoku Japan

ทิวทัศน์ของทะเลสาบทาซาวะมีความคล้ายคลึงกับทะเลสาบโทวาดะ (Towada Lake) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานเดียวกัน ในขณะที่ทะเลสาบโทวาดะเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะฮอนชู ทะเลสาบทาซาวะก็เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดของญี่ปุ่น โดยมีความลึกถึง 423.4 เมตร

ทะเลสาบทาซาวะถูกเลือกให้ติด 1 ใน 100 ภูมิทัศน์ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น น้ำในทะเลสาบใสและนิ่งมากจนมองเห็นฝูงปลาแหวกว่ายอยู่ใต้ผิวน้ำ เมื่ออยู่ในจุดที่น้ำลึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นสีของน้ำเป็นสีน้ำเงินเข้มขึ้น โดยระดับน้ำที่ลึกเกือบครึ่งกิโลเมตรทำให้ไม่กลายสภาพเป็นน้ำแข็งแม้จะอยู่ในกลางฤดูหนาว

ทางเหนือของทะเลสาบมีเสาโทริอิเป็นประตูสู่ศาลเจ้าโกซาโนอิชิ (Goza no Ishi Shrine) ศาลเจ้าสร้างเพื่ออุทิศแด่เทพมังกรผู้พิทักษ์ทะเลสาบทาซาวะซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสาวงามนามว่า "ทัตสึโกะ" (Tatsuko: たつこ) แต่ถูกสาปให้กลายร่างเป็นมังกรและจมลงสู่ก้นทะเลสาบ

ตำนานกล่าวว่า "ทัตสึโกะ" แสวงหาความงามนิรันดร์ นางได้รับคำแนะนำว่าน้ำในทะเลสาบช่วยให้สมปรารถนาได้ แต่ด้วยความโลภนางดื่มน้ำเข้าไปมากจนทะเลสาบแห้งผิดเพี้ยนฤดู ทัตสึโกะจึงถูกลงโทษด้วยการสาปให้กลายเป็นมังกร โดยทางตะวันตกของทะเลสาบมีรูปปั้นสีทองของทัตสึโกะตั้งเป็นสัญลักษณ์คู่กับทะเลสาบแห่งนี้