ศาลเจ้าโยชิมิสึ (Yoshimizu Shrine: 吉水神社) ศาลเจ้าชินโตตั้งอยู่บริเวณกลางเขาโยชิโนะในเมืองนารา ภายในศาลเจ้าจัดแสดงเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับ "มินาโมโตะ โยชิสึเนะ" (Minamoto Yoshitsune) ซามูไรในตำนานของญี่ปุ่น


ศาลเจ้าโยชิมิสึ (Yoshimizu Shrine: 吉水神社) @ www.japan-trip-navigator.com

ศาลเจ้าโยชิมิสึสร้างในศตวรรษที่ 8 ในฐานะ "วัด" เพื่อใช้เป็นที่พักของผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมบนเขา แต่เปลี่ยนสถานะจาก "วัด" มาเป็น "ศาลเจ้า" หลังจากที่มีการแบ่งแยกพุทธศาสนากับชินโตออกจากกันในสมัยปฏิรูปเมจิ โดยศาลเจ้าเคยถูกใช้เป็นที่หลบภัยของโยชิสึเนะในศตวรรษที่ 12 และเป็นพระราชวังชั่วคราวของพระจักรพรรดิโกะไดโกในศตวรรษที่ 14

นอกจากประวัติศาสตร์และตำนานเรื่องเล่าในสมัยโบราณ ปัจจุบันศาลเจ้าโยชิมิสึได้รับความนิยมอย่างมากในการเดินทางมาชมดอกซากุระในเทศกาลฮานามิและชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงที่สามารถชมทิวทัศน์ทั่วเนินเขาได้โดยไม่มีอะไรมาบดบัง