วัดซุยกันจิ (Zuiganji Temple: 瑞巌寺) วัดพุทธนิกายเซนตั้งอยู่ในวงล้อมของถ้ำขนาดเล็กและไม้สนซีดาร์สูงตระหง่านในเมืองมัตสึชิมะ วัดซุยกันจิเป็นวัดเซนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคโทโฮขุ บรรยากาศในวัดค่อนข้างเงียบสงบเหมาะแก่การทำสมาธิตามวิถีเซน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศ


วัดซุยกันจิ (Zuiganji Temple: 瑞巌寺)
ภาพ: 瑞巌寺

วัดซุยกันจิมีชื่อทางการว่า "วัดมัตสึชิมะ เซย์ริวซัง ซุยกันเอ็นปุคุเซนเดระ" (Matsushima Seiryuzan Zuiganenpukuzendera Temple) ก่อตั้งเมื่อปี 828 โดยภิกษุจิคาคุ ไดชิ (Jikaku Daishi) เดิมเป็นวัดในนิกายเทนได แต่วัดถูกทำลายและสร้างขึ้นใหม่โดยเปลี่ยนมาเป็นวัดนิกายเซนในสมัยคามาคุระ

ในปี 1609 "ดาเตะ มาซามุเนะ" มีคำสั่งให้บูรณะวัดใหม่แล้วใช้เป็นวัดประจำตระกูลดาเตะของเขา วิหารของวัดเคยเป็นที่พำนักของซามูไรการออกแบบจึงเหมือนปราสาทโดยมีภาพเขียนที่มีความงดงามมาก ส่วนด้านในพิพิธภัณธ์จัดแสดงสมบัติของตระกูลดาเตะ อาทิ ดาบ หมวกจันทร์เสี้ยวและหุ่นไม้ "ดาเตะ มาซามุเนะ" ขนาดเท่าตัวจริง