ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น (Hohenzollern Castle: Burg Hohenzollern) ปราสาทป้อมปราการโบราณตั้งโดดเด่นที่ระดับความสูง 2,800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล บนเขาโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น (Mount Hohenzollern) บริเวณเทือกเขาสวาเบียน จูรา (Swabian Jura) ทางใต้ของเมืองเฮ็คคิงเงิน (Hechingen) ประเทศเยอรมนี


ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์น (Hohenzollern Castle: Burg Hohenzollern)
ภาพ: _marcelsiebert

ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์นเป็นกรรมสิทธิ์ของทายาทราชวงศ์โฮเอินท์ซ็อลเลิร์น ตามเอกสารที่ปรากฏสันนิษฐานว่าปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์นสร้างครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 11 เพื่อใช้เป็นป้อมปราการของภูมิภาค การตกแต่งที่สวยงามและมีคุณค่าทางศิลปะทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นมงกุฎแห่งปราสาททั้งหมดแห่งสวาเบีย

อย่างไรก็ตามในปี 1423 ปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์นถูกทำลายลงอย่างสมบูรณ์หลังจากกองทัพหลวงของราชวงศ์ฮับส์บูร์กแห่งจักรวรรดิโรมันล้อมอยู่นาน 10 เดือน ต่อมาในปี 1454 มีการสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่โดยมีป้อมปราการมากกว่าเดิม แต่ในช่วงสงครามสามสิบปีมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองหลายครั้ง ปราสาทไม่ได้รับการดูแลจึงมีสภาพทรุดโทรมเหลือเพียงซากปรักหักพังในช่วงต้นศตวรรษที่ 19

ในปี 1819 มกุฎราชกุมารฟรีดริช วิลเฮ็ล์มแห่งปรัสเซีย (Crown Prince Frederick William of Prussia) ตัดสินใจให้มีการสร้างปราสาทโฮเอินท์ซ็อลเลิร์นขึ้นมาใหม่เพื่อเติมเต็มความฝันและความทรงจำ ปราสาทกลับมาสวยงามและน่าอยู่อีกครั้งด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอโกธิค กลายเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามและได้รับความนิยมมากที่สุด