หมู่บ้านหงหนี (Hongni Village: 红泥村) หมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมหน้าผาลึกเข้าไปในเทือกเขาไท่หาง เมืองผิงชุ่น ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลซานซี สาธารณรัฐประชาชนจีน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านมีน้ำตกซึ่งในฤดูฝนสายน้ำที่ไหลลงเบื้องล่างจะระเหยเป็นไอสะท้อนแสงอาทิตย์กลายเป็นภาพรุ้งกินน้ำที่สวยงามมาก


หมู่บ้านหงหนี (Hongni Village: 红泥村)
ภาพ: FlyOverChina

หมู่บ้านหงหนีเป็นหมู่บ้านโบราณที่เต็มไปด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม วิถีชีวิตผู้คนที่นี่ยังคงเรียบง่าย ในอดีตชาวบ้านต้องมีชีวิตอย่างลำบากด้วยระบบสาธารณูปโภคที่เข้าไม่ถึง แต่ภายหลังการพัฒนาโครงสร้างด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่นทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนที่นี่ดีขึ้นทันตา

ปัจจัยพื้นฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เส้นทางการคมนาคมที่สะดวกขึ้น แหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ของแผงโซลาร์เซลล์และอุตสาหกรรมโฮมสเตย์จากการเปิดที่พักต้อนรับนักท่องเที่ยวทำให้หมู่บ้านหงหนีแห่งนี้สามารถสลัดภาพความยากจนออกไปได้สำเร็จในปี 2018