ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine: 根津神社) ศาลเจ้าชินโตอายุเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น (ราว 1,900 ปี) ศาลเจ้าเนซุตั้งอยู่ท่ามกลางแมกไม้เขียวชอุ่มในเขตบุงเคียว ใจกลางกรุงโตเกียว ไม่ไกลจากสวนอุเอโนะ ได้รับความนิยมในการมาขอพรด้านความรักและจัดพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมขึ้นที่นี่


ศาลเจ้าเนซุ (Nezu Shrine: 根津神社)
ภาพ: NeduJinja

ศาลเจ้าเนซุมีลักษณะเดียวกับศาลเจ้าโทโชกุ สันนิษฐานว่าก่อตั้งครั้งแรกโดย "ยามาโตะ ทาเครุ" (เจ้าชายโอสุ) บริเวณทางเหนือของที่ตั้งศาลเจ้าในปัจจุบัน ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 17 มีการเคลื่อนย้ายศาลเจ้ามาตั้งไว้ยังตำแหน่งปัจจุบันเนื่องในโอกาสที่ "โชกุนโทกุงาวะ สึนะโยชิ" เลือกผู้สืบทอด

เส้นทางสู่ศาลเจ้าสะท้อนถึงวัฒนธรรมญี่ปุ่นในทุกยุคสมัย เสาโทริอิเรียงซ้อนกันเป็นอุโมงค์เหนือศาลเจ้า สิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในปี 1760 โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ ช่วงฤดูใบไม้ผลิศาลเจ้าจะมีความสวยที่สุดเมื่อดอกไม้นานาพันธุ์จะพร้อมใจเบ่งบานสร้างสีสันไปทั่วบริเวณเนินเขา