ทะเลสาบตาอัล (Taal Lake: Lawa ng Taal) ทะเลสาบสีเขียวมรกตตั้งอยู่ในเมืองบาทางกัส บนเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปินส์ (ห่างจากกรุงมะนิลาประมาณ 60 กิโลเมตร) ทะเลสาบตาอัลเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดอันดับสามของประเทศ โดยได้รับการยกให้เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่มีเสน่ห์และน่าหลงใหลที่สุดในโลก


ทะเลสาบตาอัล (Taal Lake: Lawa ng Taal)
ภาพ: Uncharted Philippines

ทะเลสาบตาอันรู้จักกันในฐานะ "ทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟแห่งฟิลิปปินส์" บริเวณกลางทะเลสาบมี "ภูเขาไฟตาอัล" (Taal Volcano) ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกเล็กเมื่อเทียบกับภูเขาไฟลูกอื่น (อาจจะเล็กที่สุดในโลก) ปัจจุบันยังไม่ดับสนิทและมีสัญญาณบ่งบอกว่าอาจจะเกิดการปะทุขึ้นมาได้ทุกเมื่อ

ภูเขาไฟตาอัลมีลักษณะเป็นปล่องรูปกระจาด ประกอบด้วยปากปล่องหลายสิบจุด แตกต่างจากภูเขาไฟทั่วไปที่มีปากปล่องรูปทรงกรวยคว่ำเพียงจุดเดียว ในอดีตภูเขาไฟตาอัลเคยปะทุรุนแรงจนสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงมาแล้วจึงได้ชื่อว่าภูเขาไฟที่มีความซับซ้อนและอันตรายในคราวเดียวกัน