ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน (Yarlung Zangbo Grand Canyon: แกรนด์แคนยอนหยาหลู่จ้างปู้: 雅鲁藏布大峡谷) หุบเขาขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยาร์ลุงซางโปในเมืองหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต หุบเขายาร์ลุงซางโปแกรนแคนยอนเป็นหุบเขาที่ยาวและลึกที่สุดในโลกโดยมีความยาวถึง 504.6 กิโลเมตร (ยาวกว่าแกรนด์แคนยอนในสหรัฐอเมริกา)


ยาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอน (Yarlung Zangbo Grand Canyon: แกรนด์แคนยอนหยาหลู่จ้างปู้: 雅鲁藏布大峡谷)
ภาพ: ChinaTopTrip

หุบเขายาร์ลุงซางโปแกรนด์แคนยอนได้รับการยกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ประกอบไปด้วยเนินเขาสูงชัน หน้าผาและธารน้ำแข็ง รวมทั้งแม่น้ำที่ไหลผ่านหุบเขาลงไปยังชายแดนประเทศอินเดียที่ระดับความสูง 660 เมตร เข้าสู่รัฐอรุณาจัลประเทศและกลายเป็นแม่น้ำพรหมบุตร

ความลึกเฉลี่ยของหุบเขาอยู่ที่ 2,268 เมตร จุดที่ลึกที่สุดของหุบเขามีความยาวถึง 6,009 เมตร หลายพื้นที่ของหุบเขายังไม่เคยมีการเข้าไปสำรวจทำให้ดินแดนแห่งนี้ถูกเรียกขานว่า "ดินแดนลึกลับสุดท้ายของโลก" (The Last Fairyland In the World) ทรัพยากรณ์ธรรมชาติจึงมีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก