สะพานบาสไต (Bastei Bridge) สะพานหินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลกตั้งอยู่บนยอดเขาบาสไต (Bastei Rock) เหนือแม่น้ำเอลเบ (Elbe River) ในเขตอุทยานแห่งชาติแซกซอนสวิตเซอร์แลนด์ (Saxon Switzerland National Park) ประเทศเยอรมนี โดยสะพานแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวยาวนานกว่า 200 ปี


สะพานบาสไต (Bastei Bridge)
ภาพ: Earth Trekkers

สะพานหินบาสไตอยู่บนหินสูงเหนือแม่น้ำราว 194 เมตร ทอดยาวข้ามแนวภูเขาหินที่เป็นเหมือนเสาค้ำยันสะพานเบื้องล่าง ประกอบด้วยเขาหินรูปร่างแปลกตาซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำเมื่อหนึ่งล้านปีก่อน

ประวัติของสะพานบาสไตต้องย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษที่ 19 เมื่อนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกเดินทางมาชมทัศนียภาพรอบๆอุทยานจึงได้มีการสร้างสะพานขึ้นครั้งแรกในปี 1826 โดยเป็นสะพานไม้ที่เชื่อมระหว่างโขดหิน ต่อมาในปี 1851 สะพานไม้ถูกแทนที่ด้วยสะพานหินทรายที่มีความแข็งแรงคงทนกว่า

มีการกล่าวถึงปราสาทไม้หลังหนึ่งที่สร้างขึ้นด้านหลังสะพานในช่วงยุคกลางแต่ถูกไฟเผาทำลายจนไม่เหลือซากโดยกองทหารที่เข้ามารุกราน สำหรับชื่อสะพาน "บาสไต" มาจากภาษาอิตาลีคำว่า "Bastia" ที่หมายถึง "ป้อมปราการ" ความสวยงามของสะพานจะเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาของแต่ละฤดูกาล