พระราชาชอลจงแห่งโชซอน (Cheoljong of Joseon: 철종) กษัตริย์องค์ที่ 25 แห่งราชวงศ์โชซอน ครองราชย์สั้นๆช่วงปี 1849 - 1864 ในฐานะกษัตริย์หุ่นเชิดของ "พระนางซุนวอน" (พระอัยยิกาคิม) อดีตราชินีของพระเจ้าซุนโจ (กษัตริย์องค์ที่ 23 แห่งโชซอน) ผู้ทำหน้าที่คัดเลือกกษัตริย์ตามธรรมเนียม ร่วมด้วยการครองตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทน


พระราชาชอลจงแห่งโชซอน (Cheoljong of Joseon: 철종)
ภาพ: Mr.Queen

พระราชาชอลจงเป็นบุตรชายคนเล็กของ "แทว็อนกุนช็อนกเย" ซึ่งมีศักดิ์เป็นพระราชนัดดาในพระเจ้าจองโจ (กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งโชซอน) พระราชาชอลจงมีนามเดิมว่า "อีวอนบอม" (Yi Won-beom: 이원범) พระราชสมภพเมื่อ 25 กรกฏาคม 1831 ในวัยเด็กครอบครัวถูกสำเร็จโทษในเหตุการณ์สังหารหมู่คริสตชนปีคิลแฮทำให้ถูกเนรเทศไปเกาะคังฮวาและใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก

ภายหลังการสวรรคตของพระเจ้าฮอนจง (กษัตริย์องค์ที่ 24 แห่งโชซอน) โดยที่ยังไม่มีการแต่งตั้งรัชทายาทสืบทอดราชบัลลังก์เอาไว้ พระนางซุนวอนต้องการผู้รับหน้าที่ "หุ่นเชิด" ในการบริหารราชการแผ่นดินจึงส่งขันทีไปยังเกาะคังฮวาเพื่อเรียกตัวอีวอนบอมมารับตำแหน่งเป็นพระราชาชอลจงโดยเปลี่ยนพระนามใหม่ว่า "อีบยอน" (Yi Byeon: 이변)

พระราชาชอลจงแต่งงานกับ "พระนางซอริน" ตามการชักใยของพระนางซุนวอน ตลอดระยะเวลาการครองราชย์พระราชาชอลจงทำได้เพียงเดินไปบนเส้นทางที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วเท่านั้นจนถูกกล่าวถึงในฐานะ "พระราชาที่ไร้ความสามารถที่สุด" ก่อนจะล้มป่วยและสวรรคตเมื่อ 16 มกราคม 1864 (กล่าวกันว่าการสวรรคตของพระองค์เป็นฝีมือของพระพันปีหลวงสกุลโจที่ไม่ต้องการให้มีทายาทสืบทอดบัลลังก์)

แม้จะมีเชื้อสายชนชั้นสูงแต่การถูกเนรเทศตั้งแต่เด็กทำให้พระราชาชอลจงไม่ได้รับการศึกษาจึงเป็นพระราชาเพียงองค์เดียวที่อ่านหนังสือไม่ออก กิริยาท่าทางแลดูไม่สง่างามเหมือนลูกผู้ลากมากดีที่ได้รับการอบรมอย่างเข้มงวด ส่วนพระศพของพระราชาชอลจงอยู่ในสุสานซอซัมนึง เมืองโกยาง จังหวัดคยองกี