ทะเลสาบชุ่ยหู (Green Lake: Cuihu: 翠湖) ทะเลสาบที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทะเลสาบชุ่ยหูตั้งอยู่ในสวนสาธารณะทะเลสาบชุ่ยหู (Green Lake Park: 翠湖公园) บริเวณเกือบจะใจกลางเมืองคุนหมิงโดยหันหน้าไปทางมหาวิทยาลัยยูนนาน


ทะเลสาบชุ่ยหู (Green Lake: Cuihu: 翠湖)
ภาพ: Yunnan Adventure Travel

ทะเลสาบชุ่ยหูได้ชื่อว่า "ทะเลสาบมรกต" หรือ "หยกแห่งคุนหมิง" ครอบคลุมพื้นที่ 37 เอเคอร์ ในอดีตทะเลสาบชุ่ยหูเป็นหนึ่งเดียวกับทะเลสาบเตียนฉือ แต่ระดับน้ำที่ลดลงทำให้เกิดผืนดินโผล่ขึ้นมาแทนที่ แอ่งน้ำตรงกลางจึงกลายเป็นทะเลสาบโดยมีการสร้างสวนสาธารณะในช่วงศตวรรษที่ 17

สวนสาธารณะทะเลสาบชุ่ยหูเป็นสถานที่พักผ่อนและทำกิจกรรมของผู้คนในเมือง มีเรือให้เช่าสำหรับปั่นในทะเลสาบ ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึกและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมให้บริการ ในฤดูหนาวจะเต็มไปด้วยฝูงนกนางนวลอพยพมาจากไซบีเรียกลายเป็นไฮไลท์ของสวนสาธารณะและทะเลสาบชุ่ยหู…