ทะเลสาบไท่ผิง (Taiping Lake: 太平湖) แหล่งน้ำใสสะอาดในเมืองหวงซาน ทางตะวันออกของมณฑลอานฮุย ทะเลสาบไท่ผิงเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนที่สำคัญของเมือง ภูมิทัศโดยรอบทะเลสาบโอบล้อมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสีเขียวมรกต


ทะเลสาบไท่ผิง (Taiping Lake: 太平湖)
ภาพ: Taiping Lake 100

ทะเลสาบไท่ผิงเป็นหนึ่งในแลนมาร์คที่สำคัญของ "ภูเขาหวงซาน" (Huangshan Mountain) หรือ "ภูเขาเหลือง" (Yellow Mountain) จุดเด่นคือน้ำที่มีความใสสะอาดซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่า "หยกจีน" หรือ "ไข่มุกโลก" โดยได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 4A ของจีน