เมืองโบราณเฟิ่งหวง (Fenghuang Ancient Town: 凤凰古城) เมืองโบราณตั้งอยู่ในเขตปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์ถู่เจียและม้ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประวัติยาวนานถึงยุคชุนชิว แต่เมืองในปัจจุบันถูกสร้างในสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง


เมืองโบราณเฟิ่งหวง (Fenghuang Ancient Town: 凤凰古城) มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
Top China Travel

เมืองโบราณเฟิ่งหวงอยู่ห่างจากฉางซา 430 กิโลเมตร และห่างจากจางเจียเจี้ย 250 กิโลเมตร (จะเรียกว่าเมืองขนาดเล็กหรือหมู่บ้านขนาดใหญ่ก็คงไม่ผิดนัก) ชื่อเมืองโบราณเฟิ่งหวงหมายถึง "เมืองหงส์" (Phoenix Old Town ) โดยเรียกตามลักษณะภูเขาด้านหลังที่ดูคล้ายหงส์สยายปีก ตำนานเล่าว่าในอดีตเคยมีหงส์คู่รักบินผ่านมาแล้วเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามจึงลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ไม่ยอมจากไปไหน

จุดชมวิวในเมืองสามารถดึงดูดผู้คนได้ตลอดทั้งปี สถาปัตยกรรมในเมืองมีทั้งส่วนที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมและส่วนที่เพิ่มความทันสมัยเข้าไป อาคารบ้านเรือนสร้างอยู่บนเสาไม้ค้ำยันริมเขา หันหน้าไปทางแม่น้ำ แสดงถึงความกลมกลืนเข้ากับธรรมชาติ สายน้ำสีเขียวมรกตของแม่น้ำถั่วเจียงไหลผ่านกลางเมืองมีสะพานแท่งหินเป็นเส้นทางให้เดินผ่านไปยังอีกฟากฝั่ง

เมืองโบราณเฟิ่งหวงถูกยกให้เป็นเมืองโบราณที่สวยและมีเสน่ห์มากที่สุดในอันดับต้นๆของจีน (บ้างว่าอันดับที่ 1 เลย) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเมื่อปี 2008 ในช่วงที่หมอกลงตอนเช้าหรือหลังฝนตกจะได้สัมผัสความงดงามราวกับภาพเขียนในจินตนาการ