อารามเซรา (Sera Monastery: སེ་ར་དགོན་པ) อารามในนิกายหมวกเหลืองตั้งอยู่ที่เชิงเขาทางตอนเหนือของกรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต ชื่ออารามเซรา หมายถึง "อารามกุหลาบป่า" (Wild Roses Monastery) เนื่องจากในอดีตพื้นที่ด้านหลังปกคลุมไปด้วยกุหลาบป่าที่บานสะพรั่ง


อารามเซรา (Sera Monastery: སེ་ར་དགོན་པ)
ภาพ: Wonders of Tibet

อารามเซราเป็นหนึ่งในสามวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทิเบต (ร่วมกับอารามเดรปุงและอารามกานเดน) สร้างเมื่อปี 1419 ครอบคลุมพื้นที่ 114,946 ตารางเมตร โครงสร้างอันซับซ้อนของอารามแบ่งพื้นที่ออกเป็นสามส่วน ได้แก่ วิหารหลัก วิทยาลัยและหอพัก

ในอดีตอารามเซราเคยมีพระสงฆ์มากกว่า 5,000 รูป วิหารหลักเป็นอาคารสี่ชั้นอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอารามใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญ วิทยาลัยใช้เป็นเวทีสำหรับพระสงฆ์ในการศึกษาพุทธศาสนาคลาสสิก ส่วนหอพักเป็นสถานที่ฉันอาหารและพักผ่อน