เมืองฉือโจว (Chizhou: 池州市) เมืองระดับจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้ของมณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองฉือโจวมีประวัติยาวนานกว่า 1,400 ปี มีชื่อเสียงในด้านสภาพอากาศที่บริสุทธิ์ ถือเป็นเมืองในอุดมคติแห่งหนึ่งของคนรักธรรมชาติ


ทะเลสาบผิงเทียน (Pingtian Lake)
ภาพ: People

ทะเลสาบผิงเทียน (Pingtian Lake)
• ทะเลสาบขนาดใหญ่มีขนาดครอบคลุมพื้นที่ราว 11 ตารางกิโลเมตร ทะเลสาบผิงเทียนมีความความสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์ของสายน้ำและพืชพันธุ์เขียวขจี เคยถูกยกให้เป็นหนึ่งในสิบสถานที่ชมพระจันทร์ที่สวยที่สุดของจีน ทะเลสาบผิงเทียน


ภูเขาจิ่วหัวซาน (Mount Jiuhua)
ภาพ: Visit Our China

ภูเขาจิ่วหัวซาน (Mount Jiuhua)
• ยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ประกอบไปด้วยยอดเขา 99 ยอด จิ่วหัวซานเป็นหนึ่งในเก้ายอดเขาศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้ที่ศรัทธาในพุทธศาสนามหายานจากทั่วโลกปรารถนาเดินทางมาแสวงบุญให้ได้สักครั้งในชีวิต ภูเขาจิ่วหัวซาน