ปราสาทคิโยสึ (Kiyosu Castle: 清洲城) ปราสาทคอนกรีตตั้งอยู่บริเวณย่านชุมชนในเมืองคิโยสุ (Kiyosu) ทางตะวันออกของจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น ปราสาทคิโยสุเคยเป็นหนึ่งในปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนปราสาทในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1989 เพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ของเมือง


ปราสาทคิโยสึ (Kiyosu Castle: 清洲城)
ภาพ: Carstay

ปราสาทคิโยสึ (ปราสาทคิโยซุ) มีสะพานเป็นทางข้ามไปยังตัวปราสาท สร้างขึ้นครั้งแรกสมัยมุโรมาจิช่วงระหว่างปี 1394 - 1427 เพื่อเป็นจุดยุทธศาสตร์ป้องกันและใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างเกียวโตกับคามาคุระ ปราสาทคิโยซุเคยถูกใช้เป็นป้อมปราการและเป็นที่พักของ "โอดะ โนบุนางะ" ในยุคเซ็นโกคุ

ในปี 1610 ตามคำสั่งของโชกุน "โทกุงาวะ อิเอยาสุ" ที่ต้องการให้สร้างปราสาทนาโงย่าทำให้ปราสาทคิโยสึถูกทำลายลงแล้วนำชิ้นส่วนไปเป็นวัสดุก่อสร้างจนแล้วเสร็จ กระทั่งมีการก่อสร้างปราสาทคิโยสึขึ้นใหม่ห่างจากตำแหน่งเดิมโดยมีสามชั้นและขนาดก็เล็กลงกว่าปราสาทดั้งเดิมมาก