ปราสาทบิตชู มัตสึยามะ (Bitchu Matsuyama Castle: 備中松山城) ปราสาทโบราณตั้งอยู่บนภูเขาในเมืองทาคาฮาชิ จังหวัดโอคายามะ อาคารปราสาทตั้งอยู่ที่ความสูง 430 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จึงเป็นปราสาทที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลที่สุดในบรรดาปราสาทในญี่ปุ่น


ปราสาทบิตชู มัตสึยามะ (Bitchu Matsuyama Castle: 備中松山城)
ภาพ: สำรวจโอคายาม่า

ปราสาทบิตชู มัตสึยามะเป็นหนึ่งในสิบสองปราสาทดั้งเดิมยุคเอโดะที่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน (คนละแห่งกับปราสาทมัตสึยามะในเมืองมัตสึยามะ) สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1240 โดยอาคิบะ ชิเงโนบุ (Akiba Shigenobu) เพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันจึงต้องอยู่บนยอดเขาสูงชัน

ปราสาทบิตชู มัตสึยามะได้รับการขึ้นทะเบียนและดูแลในฐานะสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ บ้างเรียกว่า "ปราสาททาคาฮาชิ" (Takahashi Castle) โครงสร้างบางส่วนของปราสาทในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่จึงมีความแตกต่างจากรูปแบบเมื่อครั้งอดีตอยู่บ้าง

การเดินทางขึ้นไปยังตัวปราสาทใช้เวลาประมาณ 20 นาที ในช่วงฤดูหนาวโดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม พื้นที่บริเวณปราสาทและเนินเขารอบๆจะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกในตอนเช้าตรู่ทำให้มองเห็นภาพราวกับว่าปราสาทกำลังลอยอยู่บนทะเลเมฆ