ปราสาทมารุโอกะ (Maruoka Castle: 丸岡城) ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆทางตอนเหนือของเมืองซากาอิ จังหวัดฟุกุอิ แม้ปราสาทมารุโอกะจะมีขนาดที่ไม่ใหญ่โตมาก แต่เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญโดยได้รับการยกย่องทั้งในแง่สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น


ปราสาทมารุโอกะ (Maruoka Castle: 丸岡城)
ภาพ: Zipango

ปราสาทมารุโอกะเป็นหนึ่งในสิบสองปราสาทยุคเอโดะที่เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน สร้างเมื่อปี 1576 ตามบัญชาชิบาตะ คัตสึโทโย (Shibata Katsutoyo) หอปราการของปราสาทได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวแต่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้วัสดุเดิมกว่า 80% ตกแต่งด้วยไม้และกระเบื้อง

พื้นที่รอบปราสาทเป็นสวนสาธารณะที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับต้นซากุระจนถูกยกให้เป็น 100 สถานที่ชมดอกซากุระชั้นนำของญี่ปุ่น ผู้คนจึงนิยมเดินทางมาเยือนในช่วง "เทศกาลซากุระปราสาทมารุโอกะ" รวมทั้ง "เทศกาลปราสาทโบราณมารุโอกะ" ซึ่งเป็นเทศกาลหลักของปราสาท

มีตำนานเกี่ยวกับปราสาทมารุโอกะเล่าว่าเมื่อใดก็ตามที่กองทัพศัตรูบุกเข้ามาใกล้ปราสาท จะปรากฏหมอกหนาขึ้นมาบดบังตัวปราสาทเอาไว้ไม่ให้ศัตรูมองเห็น ปราสาทมารุโอกะได้รับฉายาว่า "ปราสาทหมอก" (Mist Castle: 霞ヶ城) ที่ถูกปกป้องโดยปราการธรรมชาติ