ปราสาทมัตสึยามะ (Matsuyama Castle: 松山城) ปราสาทโบราณยุคเอโดะตั้งอยู่บนเนินเขาสูงชันของยอดเขาคัตสึยามะ เมืองมัตสึยามะ จังหวัดเอฮิเมะ มีกระเช้าลอยฟ้าให้บริการนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปได้สะดวก โดยจากด้านบนสามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมสูงของเมืองไกลสุดลูกหูลูกตา


ปราสาทมัตสึยามะ (Matsuyama Castle: 松山城)
ภาพ: Japan Info

ปราสาทมัตสึยามะเป็นหนึ่งในสิบสองปราสาทยุคเอโดะที่เหลือรอดมาจนถึงปัจจุบัน สร้างเมื่อปี 1603 ตามบัญชาของ "คาโตะ โยชิอากิ" (Kato Yoshiaki) ไดเมียวในช่วงปลายยุคเซนโกคุถึงต้นยุคเอโดะ โดยเคยเป็นแม่ทัพคนสำคัญของตระกูลโทโยโตมิและตระกูลโทกุงาวะ

แผนผังของปราสาทถูกออกแบบมาให้มีความซับซ้อน โดยสามารถผ่านไปยังด้านในได้หลายช่องทาง อาคารต่างๆของปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ภายในจัดแสดงนิทรรศการข้อมูลประวัติความเป็นมาของเมืองมัตสึยามะ

ในอดีตปราสาทมัตสึยามะถูกใช้เป็นสาขาฐานอำนาจของตระกูลมัตสึไดระที่กำลังเรืองอำนาจ ปัจจุบันบริเวณโดยรอบปราสาทมีต้นซากุระจำนวนกว่า 200 ต้น ทำให้ปราสาทมัตสึยามะเป็นสถานที่ชมดอกซากุระยอดนิยมในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน