คลองสุเอซ (Suez Canal: قناة السويس) เส้นทางคมนาคมทางน้ำสายยาวในประเทศอียิปต์ซึ่งเชื่อมระหว่าง "มหาสมุทรแอตแลนติก" (มหาสมุทรใหญ่อันดับ 2 ของโลก) กับ "มหาสมุทรอินเดีย" (มหาสมุทรใหญ่อันดับ 3 ของโลก) เข้าด้วยกันผ่านทาง "ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน" และ "ทะเลแดง"


คลองสุเอซ (Suez Canal: قناة السويس)
ภาพ: ALJAZEERA

คลองสุเอซเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทางลัดในการสัญจรทางน้ำระหว่าง "ทวีปยุโรป" และ "ทวีปเอเชีย" แทนการอ้อม "แหลมกู๊ดโฮป" ซึ่งช่วยร่นระยะเวลาเดินทางได้ราว 2 สัปดาห์ การก่อสร้างคลองเกิดขึ้นระหว่างปี 1859 - 1869 ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิออตโตมัน (Ottoman Empire 1299 - 1922) เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 1869

คลองสุเอซมีความยาว 193.3 กิโลเมตร ความกว้างอยู่ระหว่าง 300 - 350 เมตร ใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและพลังงานซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือที่คับคั่งที่สุดในโลก เปรียบเสมือนเส้นเลือดการค้าระหว่างยุโรปและเอเชีย ในแต่ละปีมีเรือสัญจรผ่านราว 20,000 ลำ สามารถสร้างรายได้หลายพันล้านเหรียญต่อปี