กำแพงเมืองหนานจิง (City Wall of Nanjing: 南京城墙) อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ออกแบบโดยจักรพรรดิหงอู่ (จูหยวนจาง) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์หมิงภายหลังสถาปนาราชวงศ์หมิงขึ้นปกครองแผ่นดินจีนและตั้งเมืองหนานจิงเป็นเมืองหลวงเมื่อปี 1368


กำแพงเมืองหนานจิง (City Wall of Nanjing: 南京城墙)
ภาพ: China Xinhua News

กำแพงเมืองหนานจิงได้ชื่อว่าเป็นกำแพงเมืองโบราณที่ยาวที่สุดในโลก รวมความยาวกว่า 30 กิโลเมตร สูงระหว่าง 14-21 เมตร เรียกอีกชื่อว่า "กำแพงเมืองหมิง" (Ming City Wall) สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นป้อมปราการป้องกันการรุกรานจากภายนอกโดยเฉพาะโจรสลัดชายฝั่ง

การก่อสร้างกำแพงใช้เวลากว่า 20 ปี แรงงานกว่า 2 แสนคน จำนวนอิฐกว่า 350 ล้านก้อน กล่าวกันว่าอิฐแต่ละก้อนที่นำมาใช้จะมีการสลักชื่อของแรงงานเอาไว้เพื่อที่ว่าหากพบอิฐก้อนใดเสียหายจะได้นำแรงงานคนนั้นมาลงโทษ จนถึงปัจจุบันแนวกำแพงถูกทำลายไปมาก แต่ยังมีส่วนสำคัญหลงเหลือเอาไว้ภายใต้การดูแลของรัฐบาลท้องถิ่น...