ทะเลสาบตงหู (Donghu Lake: 东湖) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ในพื้นที่ระบบนิเวศน์ใจกลางเมืองอู่ฮั่น สะท้อนแนวคิดการพัฒนาเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้การบริหารจัดการของรัฐบาลจีน ทะเลสาบตงหูมีขนาดครอบคลุมพื้นที่ 33 ตารางกิโลเมตร จากพื้นที่ทั้งหมด 82 ตารางกิโลเมตร


ทะเลสาบตงหู (Donghu Lake: 东湖)
ภาพ: Xinhua

ทะเลสาบตงหูล้อมรอบไปด้วยภูเขาและยอดเขาเล็กๆ ได้รับการปรับปรุงให้เป็นพื้นที่ทางเดินสีเขียวระดับโลก พืชไม้นานาพันธุ์ล้อมรอบทะเลสาบทำให้ได้ชื่อว่า "อัญมณีแห่งเมืองอู่ฮั่น" บ้างว่าผิวน้ำของทะเลสาบแลดูเหมือนกระจกเงาสะท้อน ขณะที่ทิวทัศน์โดยรอบดูเหมือนภาพวาด

อุทยานดอกซากุระริมทะเลสาบตงหูได้ชื่อว่า "แหล่งชมซากุระระดับโลก" บริเวณอุทยานจะเต็มไปด้วยซากุระกว่าสิบสายพันธุ์ เมื่อถึงช่วงที่ดอกซากุระบานจะมีการจัดกิจกรรมชมซากุระในเวลากลางคืนด้วยการประดับโคมไฟส่องสว่างนับหมื่นดวง สร้างบรรยากาศราวกับอยู่บนสรวงสวรรค์

ชื่อ "ทะเลสาบตงหู" หมายถึง "ทะเลสาบตะวันออก" (East Lake) มีเสน่ห์ดึงดูดตลอดทั้งสี่ฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิชมบรรยากาศเขียวขจีและน้ำใสสะอาด ฤดูร้อนล่องเรือชมความงามรอบทะเลสาบ ฤดูใบไม้ร่วงชมใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดงปกคลุมไปทั่วภูเขา ส่วนฤดูหนาวชมดอกบ๊วยและฝูงนกอพยพ...