วัดฮวาออมซา (Hwaeomsa Temple: 화엄사) วัดพุทธในนิกายโชเกตั้งอยู่บนเชิงเขาจิริซานซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูงอันดับสองของเกาหลีใต้ ภายในวัดมีสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยกเป็นสมบัติชาติ อาทิ วิหารพระพุทธรูปหิน โคมไฟหินขนาดใหญ่ เจดีย์ห้าชั้นทางตะวันออกและตะวันตก


วัดฮวาออมซา (Hwaeomsa Temple: 화엄사)
ภาพ: Visit Korea

วัดฮวาออมซาสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 544 โดยพระธรรมทูตจากอินเดียในสมัยกษัตริย์ซองแห่งอาณาจักรแพ็กเจ ต่อมาวัดได้รับการขยายต่อเติมจนมีขนาดใหญ่โตภายใต้การสนับสนุนของพระนางซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชิลลาช่วงกลางทศวรรษที่ 600

ในช่วงสงครามอิมจิน (การบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น) ช่วงระหว่างปี 1592-1598 วัดฮวาออมซาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากเปลวเพลิงที่เผาอาคารในวัดจนราบเป็นหน้ากลอง เวลาต่อมาจึงได้มีการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่ในปี 1636 สมัยราชวงศ์โชซอน

วัดฮวาออมซารายล้อมด้วยบรรยากาศอันร่มรื่นของธรรมชาติ ไม่น่าแปลกใจที่จะถูกยกให้เป็นหนึ่งในสิบวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลีใต้ การเดินทางมาเยือนนอกจากจะได้รับความสงบผ่อนคลายจิตใจแล้วยังสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเกาหลีได้จากแทบทุกมุมของวัด...