ปราสาทโคจิ (Kochi Castle: 高知城) ปราสาทโบราณตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองโคจิ ปราสาทโคจิเป็นหนึ่งในสิบสองปราสาทยุคเอโดะที่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน อาคารส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในภายหลังโดยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ


ปราสาทโคจิ (Kochi Castle: 高知城)
ภาพ: ANA

ปราสาทโคจิ (ปราสาทโคชิ) สร้างเมื่อปี 1601 ตามบัญชาไดเมียว "ยามาอุจิ คาสึโตโย" (Yamauchi Kazutoyo) แต่การก่อสร้างยังไม่เสร็จท่านก็เสียชีวิตไปก่อน กระทั่งไดเมียว "ยามาอุจิ ทาดาโยชิ" (Yamauchi Tadayoshi) ผู้เป็นบุตรชายได้เข้ามาสานต่อจนเสร็จสมบูรณ์ในปี 1611

หอคอยหลักของปราสาทเป็นทั้งป้อมปราการทางการทหารและสถานที่พำนักของไดเมียว หอคอยถูกไฟไหม้ในปี 1727 แต่ถูกสร้างขึ้นใหม่ระหว่างปี 1729 - 1753 ตามรูปแบบของโครงสร้างเดิม โดยปราสาทได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ในปี 1948 - 1959

ชั้นบนสุดของหอคอยปราสาทสามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองโคจิด้านล่าง ภายในปราสาทถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บรักษาโบราณวัตถุในท้องถิ่นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ส่วนพื้นที่รอบปราสาทเป็นสวนสาธารณะที่ได้รับความนิยมสำหรับการชมซากุระในเทศกาลฮานามิ