ภูเขาชิงเฉิง (Mount Qingcheng: Qingcheng Mountain: 青城山) ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเต๋าตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองตูเจียงเยี่ยน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับระบบชลประทานตูเจียงเยี่ยนในปี 2000 จากองค์การยูเนสโก


ภูเขาชิงเฉิง (Mount Qingcheng: Qingcheng Mountain: 青城山)
ภาพ: China Discovery

ภูเขาชิงเฉิงซานเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดลัทธิเต๋าที่สำคัญ ประกอบด้วยภูเขา 36 ยอด แวดล้อมไปด้วยภูมิทัศน์ธรรมชาติที่น่าหลงใหลของภูเขาลูกใหญ่ ต้นไม้สูง ลำธารคดเคี้ยว น้ำตกและสายหมอก กลายเป็นเมืองแห่งแมกไม้สีเขียวที่เงียบสงบตามลักษณะทางกายภาพของผืนป่าเขียวชอุ่มที่โอบล้อมเสมือนเมือง

บรรยากาศที่เงียบสงบอย่างน่าอัศจรรย์ดึงดูดให้กวีและศิลปินในสมัยโบราณเดินทางมาเยือนแล้วถ่ายทอดความงามของภูเขาชิงเฉิงซานออกมาเป็นผลงานล้ำค่ามากมาย รวมทั้งท่านตู้ฝูแห่งราชวงศ์ถังก็เคยเดินทางมาเยือนและแต่งบทกลอนยกย่องความเงียบสงบเอาไว้

บนเขาชิงเฉิงมีพระราชวังและอารามในลัทธิเต๋าสิบกว่าแห่ง ตำนานเล่าว่า "นักพรตจางเต้าหลิง" (Zhang Daoling) ผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋า "นิกายเจิ้งอี" เดินทางมาบำเพ็ญเต๋าที่ภูเขาชิงเฉิงจนสำเร็จเป็นเซียนเหาะขึ้นไปบนสวรรค์ รวมทั้ง "จักรพรรดิเหลือง" (หวงตี้) ก็เคยเดินทางมาศึกษาวิถีแห่งเต๋าที่ภูเขาแห่งนี้