วิหารเจ้าแม่หนี่วา (Nüwa Palace: Wahuang Palace: 娲皇宫及石刻) อนุสรณ์สถานศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนภูเขาเฟิ่งหวง (หงส์) ทางตะวันตกของเมืองหานตานในมณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ในปี 2015 โดยสำนักการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน


วิหารเจ้าแม่หนี่วา (Nüwa Palace: Wahuang Palace: 娲皇宫及石刻)
ภาพ: AITTO

วิหารเจ้าแม่หนี่วาแห่งเมืองหานตานเป็นสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดสำหรับสักการะองค์เจ้าแม่หนี่วาในประเทศจีน สร้างขึ้นตามความเชื่อเทพนิยายจีนในสมัยจักรพรรดิเหวินเสวียนผู้ก่อตั้งราชวงศ์เป่ยฉี ประกอบไปด้วยพระราชวังและวิหารติดหน้าผา

วิหารเจ้าแม่หนี่วามีประวัติยาวนานกว่า 1,400 ปี เดิมบริเวณนี้เคยเป็นที่พำนักของจักรพรรดิเหวินเสวียนแต่ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นวิหาร ได้รับการเคารพปฏิบัติในฐานะศาลบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของจีน โดยสถาปัตยกรรมที่เหลือมาถึงปัจจุบันส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิว่านลี่แห่งราชวงศ์หมิง