ปราสาทอุวะจิมะ (Uwajima Castle: 宇和島城) ปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาไม่ไกลจากทะเลในเมืองอุวะจิมะ จังหวัดเอะฮิเมะ ผ่านเส้นทางเดินของบันไดหินที่คดเคี้ยวและแนวกำแพงที่ปกคลุมไปด้วยมอสจะพบหอคอยปราสาทสามชั้นโดยด้านบนสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองและอ่าวเบื้องล่าง


ปราสาทอุวะจิมะ (Uwajima Castle: 宇和島城)
ภาพ: Bites of Oishii

ปราสาทอุวะจิมะเป็นหนึ่งในสิบสองปราสาทยุคเอโดะที่อยู่รอดมาจนถึงปัจจุบัน สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1596 ตามบัญชาไดเมียว "โทโด ทาคาโทระ" (Todo Takatora) เพื่อใช้เป็นป้อมปราการโดยมีการออกแบบโครงสร้างปราสาทให้อยู่ในวงล้อมของแนวกำแพงห้าเหลี่ยมรูปทรงหลอกสายตา

ในสมัยปฏิรูปเมจิที่มีคำสั่งให้รื้อถอนปราสาทหลายแห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น ปราสาทอุวาะจิมะรอดพ้นจากคำสั่งรื้อทำลายมาได้ แม้หอคอยปราสาทซึ่งหันหน้าไปทางอ่าวจะถูกบูรณะขึ้นใหม่แต่ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเอาไว้และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ