ประตูเสวียนอู่ (Xuanwu Gate: 玄武門) ประตูด้านเหนือของพระราชวังหลวงนครฉางอาน (ซีอานในปัจจุบัน) เวทีแห่งการนองเลือดระหว่างพี่น้องสู่จุดเริ่มต้นการขึ้นครองบัลลังก์ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในจุดพลิกผันสำคัญที่ถูกบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์จีนและเล่าขานกันเรื่อยมา


เหตุการณ์ประตูเสวียนอู่ (Xuanwu Gate Incident: 玄武門之變)

ภายหลังจักรพรรดิถังเกาจู่สถาปนาราชวงศ์ถัง "หลี่เจี้ยนเฉิง" (โอรสองค์โต) ได้รับแต่งตั้งเป็นรัชทายาทโดยชอบธรรมตามธรรมเนียมโบราณ ในขณะที่ "หลี่ซื่อหมิน" (โอรสองค์รอง) ได้รับแต่งตั้งเป็นอ๋องฉิน แต่ผลงานที่โดดเด่นกว่าอย่างเห็นได้ชัดทำให้เกิดข้อกังขาถึงความเหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งรัชทายาท

ความสัมพันธ์ของพี่น้องที่เคยร่วมมือกันก่อตั้งราชวงศ์มาถึงจุดแตกหัก หลี่เจี้ยนเฉิงเริ่มหวาดระแวงอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันของหลี่ซื่อหมิน ประกอบกับคำแนะนำของเว่ยเจิงว่าให้กำจัดหลี่ซื่อหมินเสีย เขาจึงตัดสินใจร่วมมือกับ "หลี่หยวนจี๋" (โอรสองค์เล็ก) เพื่อหาโอกาสลงมือสังหาร

ทว่าหลี่ซื่อหมินล่วงรู้แผนการร้ายของสองพี่น้องจึงชิงลงมือก่อน เขาได้รับคำแนะนำจากจางซุนอู๋จี้วางแผนลวงหลี่เจี้ยนเฉิงกับหลี่หยวนจี๋มายังประตูเสวียนอู่แล้วลงมือสังหารทั้งสองในวันที่ 2 กรกฎาคม 262 รู้จักกันในชื่อ "เหตุการณ์ประตูเสวียนอู่" (Xuanwu Gate Incident: 玄武門之變)

ภายหลังการลอบสังหาร ณ ประตูเสวียนอู่จบลง 3 วัน หลี่ซื่อหมินกดดันให้พระราชบิดาแต่งตั้งตัวเองเป็นรัชทายาท กระทั่งปี 627 จักรพรรดิถังเกาจู่สละราชสมบัติให้รัชทายาทหลี่ซื่อหมินขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิถังไท่จง...