สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีหนานจิง (Nanjing Yangtze River Bridge: Nanjing Changjiang Daquiao: สะพานหนานจิงฉางเจียงต้าเฉียว: 南京长江大桥) สะพานข้ามแม่น้ำสองชั้นทอดข้ามแม่น้ำแยงซีอันเชี่ยวกรากแห่งที่สามของจีน (ต่อจากสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีในอู่ฮั่นและฉงชิ่ง)


สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีหนานจิง (Nanjing Yangtze River Bridge: Nanjing Changjiang Daquiao: สะพานหนานจิงฉางเจียงต้าเฉียว: 南京长江大桥)
ภาพ: China Qiao

สะพานข้ามแม่น้ำแยงซีอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนานกิง มณฑลเจียงซู เชื่อมระหว่างเขตผูโข่วและกู่โหลว สะพานสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อปี 1968 ในสมัยการปฏิวัติวัฒนธรรม การก่อสร้างต้องใช้แรงงานกว่า 9,000 คน โดยกินเวลายาวนานถึง 8 ปี

สะพานหนานจิงฉางเจียงต้าเฉียวเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแยงซีแห่งแรกที่ออกแบบและสร้างโดยสถาปนิกจีน นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ภายใต้สายตาอันกว้างไกลของ "เหมาเจ๋อตุง" ผู้ยิ่งใหญ่ตลอดกาล สะพานมีความสูง 70 เมตร ชั้นบนเป็นถนนหลวงยาว 4,588 เมตร รถแล่นผ่านราว 80,000 คันต่อวัน ชั้นล่างเป็นทางรถไฟรางคู่ยาว 6,772 เมตร มีรถไฟแล่นผ่าน 190 ขบวนต่อวัน