วัดทักซัง (Taktsang Monastery: སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང) วัดพุทธนิกายตันตระ (วัชรยาน) แห่งเทือกเขาหิมาลัยในเขตเมืองพาโร ประเทศภูฏาน วัดทักซังตั้งอยู่ริมผาสูงชันกว่า 900 เมตร ได้ชื่อว่าเป็นศาสนสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสวยงามที่สุดของภูฏาน โดยชาวภูฏานเชื่อว่าจะต้องเดินทางมาสักการะที่วัดทักซังให้ได้สักครั้งในชีวิต


วัดทักซัง (Taktsang Monastery: སྤ་གྲོ་སྟག་ཚང)
ภาพ: Breathe Bhutan

วัดทักซังตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,120 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล โอบด้วยเทือกเขาเขียวขจี ต้องใช้การเดินเท้าเข้าไปเป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ผ่านเส้นทางคดเคี้ยวและลาดชัน ระดับออกซิเจนที่เบาบางอาจทำให้หายใจลำบาก แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยแต่เมื่อไปถึงจุดหมายแล้วความอ่อนล้าจะหายเป็นปลิดทิ้ง

ชื่อวัดทักซังหมายถึง "วัดรังเสือ" (Tiger's Nest) เกิดจากตำนาน "กูรูรินโปเช" (Guru Rinpoche) หรือ "คุรุปัทมะสัมภวะ" (Guru Padmasambhava) ผู้ที่ได้รับการนับถือเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองแสดงปาฏิหาริย์โดยแปลงกายขี่หลังเสือมาบริเวณหน้าผาเพื่อบำเพ็ญเพียรและเทศนาอยู่ในถ้ำเป็นเวลา 3 เดือน

ชาวภูฏานเชื่อว่าท่านกูรูรินโปเชเหยียบบริเวณนี้เป็นที่แรกบนแผ่นดินภูฎานจึงได้มีการสร้างวิหารขึ้นครั้งแรกในปี 1692 ต่อมาในปี 1998 เกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งเส้นทางการเข้าถึงตัววัดนั้นค่อนข้างยากลำบาก ความช่วยเหลือเข้าไปไม่ทันทำให้วัดได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ในปี 2005 มีการบูรณะวัดใหม่จนเสร็จสมบูรณ์จนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งจนเป็นที่เข้าใจตรงกันว่า "มาภูฏานแล้วไม่ได้มาวัดทักซังถือว่ามาไม่ถึงภูฎาน"...