เจดีย์ชูเรโตะ (Chureito Pagoda: 忠霊塔) เจดีย์ไม้สีแดงห้าชั้นตั้งอยู่บนเนินเขาเมืองฟูจิโยชิดะ จังหวัดยามานาชิ เจดีย์ชูเรโตะเป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น มักปรากฏภาพของเจดีย์ในสื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง


เจดีย์ชูเรโตะ (Chureito Pagoda: 忠霊塔)
ภาพ: Discover Images

เจดีย์ชูเรโตะเป็นส่วนหนึ่งของศาลเจ้าอาราคุระ เซ็นเก็น (Arakura Sengen Shrine) หันหน้าไปทางภูเขาไฟฟูจิ สร้างขึ้นในปี 1963 เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานสันติภาพระลึกถึงชาวเมืองฟูจิโยชิดะที่เสียชีวิตในช่วงสงครามกลางปี 1800 ไปจนถึงสงครามโลกครั้งที่สอง

ทางเดินขึ้นสู่เจดีย์ชูเรโตะมีบันได 400 ขั้น ด้านหลังเจดีย์มีระเบียงขนาดไม่ใหญ่มากเป็นจุดให้ถ่ายภาพเจดีย์ในมุมที่สวยที่สุดจากด้านหลัง โดยเฉพาะฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงซึ่งเจดีย์จะปกคลุมไปด้วยดอกซากุระที่เบ่งบานและใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดงส้ม