ซูเจียหวงกุ้ยเฟย (Imperial Noble Consort Shujia: 淑嘉皇貴妃) พระสนมซูเจียในจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง สนมซูเจียเป็นสตรีชาวเกาหลี "ตระกูลคิม" หรือ "ตระกูลจิน" ที่อาศัยอยู่ในแมนจูเรีย เกิดเมื่อ 14 กันยายน 1713 ภายหลังบิดาเปลี่ยนสถานะมาเป็นชาวแมนจูโดยอยู่ในกองธงเหลืองของแปดกองธง


ซูเจียหวงกุ้ยเฟย (Imperial Noble Consort Shujia: 淑嘉皇貴妃)
ภาพ: Story of Yanxi Palace

พระนางซูเจียเป็นสนมเพียงองค์เดียวในยุคราชวงศ์ชิงที่เป็นชาวเกาหลี (โชซอน) พระยศ "เจียผิน" (嘉嬪) ถวายตัวเป็นชายาในช่วงที่จักรพรรดิเฉียนหลงยังเป็นองค์ชายหงลี่ (รัชศกยงเจิ้ง) พระนางซูเจียให้กำเนิดโอรส 4 องค์ ได้แก่ หย่งเฉิง (องค์ชายสี่), หย่งเสวียน (องค์ชายแปด), หย่งหยู (องค์ชายเก้า) และหย่งซิง (องค์ชายสิบเอ็ด)

สนมซูเจียสิ้นพระชนม์เมื่อ 17 ธันวาคม 1755 พระศพถูกฝังอยูใน "ชิงตงหลิง" สุสานหลวงตะวันออกแห่งราชวงศ์ชิง โดยเรื่องราวบางส่วนของสนมซูเจียถูกนำมาดัดแปลงอยู่ในซีรีส์ Story of Yanxi Palace และ Ruyi's Royal Love in the Palace แม้จะไม่มากแต่นับว่ามีความน่าสนใจไม่อยู่น้อยเลย...