อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โตปรินเซซา (Puerto Princesa Subterranean River National Park) อุทยานแห่งชาติมรดกโลกครอบคลุมพื้นที่ 22,202 เฮคเตอร์ บริเวณทิวเขาเซนต์พอล ทางตอนเหนือของเกาะปาลาวัน ประเทศฟิลิปปินส์ ห่างจากกรุงมะนิลาไปทงตะวันตกเฉียงใต้ 360 กิโลเมตร


อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โตปรินเซซา (Puerto Princesa Subterranean River National Park: Pambansang Liwasang Ilog sa Ilalim ng Lupa ng Puerto Princesa)
ภาพ: NEW 7 WONDERS OF NATURE

อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โตปรินเซซาเป็นแหล่งน้ำใต้ดินที่มีความยาวที่สุดในโลก เส้นทางน้ำใต้ดินจะไหลผ่านถ้ำตรงลงสู่ทะเล โดยภูมิทัศน์ของภูเขาหินปูนและถ้ำหินงอกหินย้อยที่สวยงามตระการตาทำให้ได้รับการประกาศให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกยุคใหม่ในปี 2012

พื้นที่รอบถ้ำและเส้นทางน้ำเป็นป่าดิบที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์หายากนานาชนิด อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โตปรินเซซาจึงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ความแตกต่างทางชีวภาพที่สำคัญและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเมื่อปี 1999 จากองค์การยูเนสโก