ป่าหินซาปู้ยา (Suobuya Stone Forest: 梭布垭石林) ป่าหินโบราณในยุคออร์โดวิเชียนแห่งแรกของโลกตั้งอยู่ในมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ป่าหินซาปู้ยาอยู่ห่างจากตัวเมืองเอินชือไปทางเหนือ 54 กิโลเมตร ได้รับการพัฒนาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A ของจีน


ป่าหินซาปู้ยา (Suobuya Stone Forest: 梭布垭石林)
ภาพ: Yunping

ป่าหินซาปู้ยาเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของจีนรองจากป่าหินยูนนานในเมืองคุนหมิง ครอบคลุมพื้นที่ราว 21 ตารางกิโลเมตร อุดมไปด้วยพืชพันธุ์มากที่สุดในประเทศ เมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นรูปร่างของป่าคล้ายน้ำเต้าขนาดยักษ์โดยมีพื้นที่ป่าเขียวขจีล้อมรอบกลุ่มก้อนภูเขาหินเอาไว้