ปราสาทกุโจฮาจิมัง (Gujo Hachiman Castle: 郡上八幡城) ปราสาทไม้ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นตั้งอยู่ในหุบเขาฮาจิมังเมืองกุโจ จังหวัดกิฟุ ปราสาทกุโจฮาจิมังก่อตั้งขึ้นในปี 1559 โดยขุนนางท้องถิ่น มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของเมืองโดยเป็นศูนย์กลางการเงิน การเมืองและการค้า


ปราสาทกุโจฮาจิมัง (Gujo Hachiman Castle: 郡上八幡城)
ภาพ: Gujo Hachiman

ปราสาทกุโจฮาจิมังอยู่ท่ามกลางทิวทัศน์ของภูเขาและสายน้ำจึงถูกเรียกว่า "ปราสาทในท้องฟ้า" ในปี 1870 สมัยปฏิรูปเมจิปราสาทกุโจฮาจิมังถูกรื้อถอนจากความพยายามปรับปรุงบ้านเรือนให้ทันสมัย กระทั่งปี 1933 จึงได้มีการบูรณะปราสาทขึ้นใหม่ด้วยโครงสร้างไม้

สายหมอกยามเช้าปกคลุมปราสาททำให้ดูเหมือนอยู่ท่ามกลางทะเลหมอก ด้านบนของปราสาทเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองในหุบเขาเบื้องล่าง พื้นที่รอบปราสาทรายล้อมไปด้วยต้นเมเปิ้ลทำให้มีเสน่ห์มากเป็นพิเศษในช่วงฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจะเต็มไปด้วยใบไม้หลากสีสัน...