โรงละครคาบุกิคานามารุซะ (Kanamaruza Kabuki Theater: 金丸座) โรงละครคาบูกิที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ปัจจุบันยังคงมีการจัดแสดงเป็นครั้งคราว แต่หากไม่มีการแสดงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมห้องโถง เวทีและห้องแต่งตัว รวมทั้งพื้นที่หลังฉากการแสดง


โรงละครคาบุกิคานามารุซะ (Kanamaruza Kabuki Theater: 金丸座)
ภาพ: Konpira Kabuki

โรงละครคาบูกิคานามารุซะตั้งอยู่ในเมืองโคโตฮิระ จังหวัดคางาวะ สร้างเมื่อปี 1835 ในอดีตใช้ชื่อว่า "โรงละครคอนปิระ" (Konpira Grand Theatre: 金毘羅大芝居) ตามชื่อศาลเจ้าคอนปิระที่อยู่ไม่ไกล ภายหลังได้รับการประกาศเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญในปี 1970

การออกแบบมีพื้นฐานมาจากโรงละครคาบูกิในเมืองโอซาก้าโดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจากชุมชนเกอิชาท้องถิ่น ด้านในมีการรักษาบรรยากาศแบบดั้งเดิมเอาไว้ด้วยการไม่ใช้ไฟฟ้า แต่จะใช้แสงจากเทียนและโคมไฟในการให้แสงสว่าง