ศาลเจ้าคอนปิระ (Konpira Shrine: こんぴらさん) ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่บนเนินเขาเขียวขจีที่ความสูง 521 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในเมืองโคโตฮิระ จังหวัดคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น


ศาลเจ้าคอนปิระ (Konpira Shrine: こんぴらさん)
ภาพ: Konpira

ศาลเจ้าคอนปิระแห่งโคโตฮิระเป็นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้า "โคโตฮิระ" (Kotohira Shrine: 金刀比羅宮) หรือ "คอนปิระ" ที่มีอยู่หลายแห่งในญี่ปุ่น

ศาลเจ้าคอนปิระได้รับความเคารพบูชาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่คอยปกปักคุ้มครองบรรดานักเดินเรือให้ปลอดภัย

บริเวณรอบศาลเจ้าเป็นย่านการค้าที่มีเสน่ห์ มีบันไดหิน 1,368 ขั้น นำทางผู้มาเยือนขึ้นสู่ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่ด้านบน เปรียบเสมือนการทดสอบความศรัทธาและอดทนก่อนจะเข้าไปสักการะขอพร

เชื่อว่าศาลเจ้าคอนปิระน่าจะสร้างขึ้นครั้งแรกในช่วงศตวรรษที่ 1 โดยรูปแบบของศาลเจ้าจะเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมความเชื่อระหว่าง "ชินโต" กับ "พุทธศาสนา" เข้าด้วยกัน

กระทั่งเข้าสู่ช่วงต้นยุคเมจิ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความพยายามในการแยกชินโตกับพุทธศาสนาออกจากกันจึงได้ประกาศให้คอนปิระซังมีสถานะศาลเจ้าอย่างเป็นทางการ...