เมืองโคโตฮิระ (Kotohira: 琴平) เมืองเล็กๆแต่มีเสน่ห์มากในจังหวัดคางาวะ ประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงในฐานะเมืองที่ตั้งของศาลเจ้าคอนปิระและโรงละครที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น


ศาลเจ้าคอนปิระ (Konpira Shrine)
ภาพ: Konpira

ศาลเจ้าคอนปิระ (Konpira Shrine)
• ศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าคอนปิระที่มีอยู่หลายแห่งในญี่ปุ่น ได้รับความเคารพบูชาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเป็นสถานที่สถิตของเทพเจ้าแห่งท้องทะเลที่ปกปักคุ้มครองนักเดินเรือให้ปลอดภัย ศาลเจ้าคอนปิระ


โรงละครคาบุกิคานามารุซะ (Kanamaruza Kabuki Theater)
ภาพ: Konpira Kabuki

โรงละครคาบุกิคานามารุซะ (Kanamaruza Kabuki Theater)
• โรงละครคาบูกิที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น ปัจจุบันยังคงมีการจัดแสดงเป็นครั้งคราว แต่หากไม่มีการแสดงจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมห้องโถง เวทีและห้องแต่งตัว โรงละครคาบุกิคานามารุซะ