ปราสาทโอคายาม่า (Okayama Castle: 岡山城) ปราสาทสัญลักษณ์ของเมืองโอคายาม่า เริ่มสร้างในปี 1573 ตามบัญชาของขุนนางศักดินา "นาโออิเอะ" แต่เสร็จสมบูรณ์ในปี 1597 โดย "ฮิเดอิเอะ" ผู้เป็นบุตรชาย ปราสาทถูกทำลายจนเกือบหมดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาจึงได้บูรณะขึ้นใหม่ในปี 1966 ด้วยโครงสร้างคอนกรีตตามรูปแบบเดิม


ปราสาทโอคายาม่า (Okayama Castle: 岡山城)
ภาพ: Chushikokuandtokyo

ปราสาทโอคายาม่า (ปราสาทโอคายามะ) ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอาซาฮิ ไม่ไกลจากสวนโคราคุเอ็น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ปราสาทโอคายาม่าถูกเรียกว่า "ปราสาทอีกา" (Crow Castle: 烏城) ตามสีด้านนอกของผนังที่ใช้โทนสีดำเหมือนอีกาเช่นเดียวกับปราสาทมัตสึโมโตะ (ตรงข้ามกับปราสาทฮิเมจิซึ่งมีโทนสีขาว)