นครเทียนจิน (Tianjin: 天津市) เมืองใหญ่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปักกิ่ง เทียนจิน (เทียนสิน) มีสถานะเป็นหนึ่งในสี่เทศบาลนครของจีน (เทียบเท่ามณฑล) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศของพื้นที่ภาคเหนือ


เทียนจินอาย (Tianjin Eye)
ภาพ: Trip

สถานที่ท่องเที่ยวในเทียนจิน
• เทียนจินอาย: ชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมารูปร่างคล้ายดวงตาตั้งคร่อมอยู่เหนือสะพานหย่งเล่อกลางแม่น้ำไห่เหอ เทียนจินอายเป็นชิงช้าสวรรค์เพียงแห่งเดียวในโลกที่สร้างขึ้นบนสะพาน เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี 2008 และกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของนครเทียนจิน เทียนจินอาย


ถนนวัฒนธรรมโบราณ (Tianjin Ancient Cultural Street)
ภาพ: ZWBK

• ถนนวัฒนธรรมโบราณเทียนจิน: ถนนคนเดินริมฝั่งแม่น้ำไห่เหอในบรรยากาศโบราณรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ชิง ตลอดเส้นทางเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและโบราณวัตถุ ตรงกลางมี "พระราชวังเทียนหัว" สร้างเมื่อปี 1326 ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ทับทิมเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์

• ห้องสมุดเทียนจินปินไห่: ห้องสมุดขนาดใหญ่ภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งเขตพัฒนาใหม่นครเทียนจิน ห้องสมุดเทียนจินออกแบบมาให้มีความทันสมัยคล้ายลูกตา รู้จักกันในชื่อ "ดวงตาแห่งปินไห่" สามารถเก็บหนังสือได้มากกว่า 1.2 ล้านเล่ม ห้องสมุดเทียนจินปินไห่