หมู่บ้านวัฒนธรรมยางดง (Yangdong Folk Village: 경주양동민속마을) หมู่บ้านมรดกโลกริมฝั่งแม่น้ำฮยองซันในเมืองเคียงจู หมู่บ้านยางดงเป็นหมู่บ้านโบราณที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมร่วมกับหมู่บ้านฮาฮเวในปี 2010 จากองค์การยูเนสโก


หมู่บ้านวัฒนธรรมยางดง (Yangdong Folk Village: 경주양동민속마을)
ภาพ: Visit Korea

หมู่บ้านยางดงอยู่ห่างจากตัวเมืองคยองจูไปทางตะวันออกเฉียงเหนือราว 16 กิโลเมตร มีบ้านเก่าประมาณ 160 หลัง กระท่อมหลังคามุงจากอายุ 500 ปี ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมของรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยโชซอน ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของภูเขาเงาไม้เขียวขจี

ในอดีตหมู่บ้านยางดงเคยเป็นที่ย่านอาศัยของยังบัน (ชนชั้นสูงสมัยโชซอน) แม้เวลาจะล่วงเลยมาหลายร้อยปีแต่หมู่บ้านยังคงรักษาเอกลักษณ์โบราณเอาไว้ ผู้คนอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายตามวิถีชนบท การมาเยือนหมู่บ้านยางดงจึงทำให้รู้สึกเหมือนได้ท่องเวลากลับไปในสมัยโชซอน...