เทศกาลบ้ง หรือ "โอบ้ง" (Obon: お盆) ประเพณีสำคัญในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่น จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ล่วงลับตามความเชื่อที่ว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะกลับมายังโลกมนุษย์ เหมือนผู้ใหญ่แวะมาเยี่ยมบุตรหลาน รวมทั้งให้ครอบครัวได้กลับมารวมตัวและใช้เวลาร่วมกันในรอบปี


เทศกาลโอบ้าง (Obon: お盆)
ภาพ: Jodo Shu

โดยส่วนใหญ่แล้วเทศกาลโอบ้งจะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนสิงหาคม ประมาณวันที่ 13 - 16 แต่ก็ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบางภูมิภาคว่าจะกำหนดวันจัดงานเอาไว้ในช่วงเวลาใด

ในวันแรกของเทศกาลลูกหลานจะจุดไฟสัญญาณที่หน้าบ้านด้วยการสุมกิ่งกัญชงลงบนจานใบเล็กๆในตอนเย็นเพื่อไม่ให้บรรพบุรุษหลงทาง จัดเตรียมสำรับอาหารให้พร้อม วันต่อมาจึงทำความสะอาดสุสาน แท่นบูชาหรือหิ้ง วันสุดท้ายจะส่งวิญญาณบรรพบุรุษกลับไปด้วยการจุดไฟส่งสัญญาณอีกครั้ง

"มะเขือม่วง" และ "แตงกวา" จะถูกนำมาเสียบไม้จิ้มฟัน (ตะเกียบ) ให้มีรูปร่างคล้ายสัตว์สี่เท้าเรียกว่า "โชเรียวอุมะ" เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แทนพาหนะ ได้แก่ "ม้า" (มะเขือม่วง) และ "วัว" (แตงกวา) โดยเชื่อว่าวิญญาณบรรพบุรุษจะขี่ม้าลงมาจากอีกภพอย่างเร็ว แล้วขี่วัวกลับไปอย่างช้าๆในวันสุดท้าย