ทะเลสาบเตียนฉือ (Dian Lake: 滇池) ทะเลสาบใหญ่ที่สุดบนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ทะเลสาบเตียนฉือตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 1,887 เหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่ราว 298 ตารางกิโลเมตร


ทะเลสาบเตียนฉือ (Dian Lake: 滇池)
ภาพ: Understanding China

"ทะเลสาบเตียนฉือ"หรือ "ทะเลสาบคุนหมิง" (Kunming Lake: 昆明湖) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 8 ของประเทศจีน ความยาวประมาณ 39 กิโลเมตร และความลึกเฉลี่ย 4.4 เมตร

รูปร่างของทะเลสาบดูคล้ายจันทร์เสี้ยว รายล้อมด้วยทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์จนได้รับการขนานนามว่า "ไข่มุกประกายแสงแห่งที่ราบสูง" โดยเป็นต้นแบบของทะเลสาบเตียนฉือในพระราชวังฤดูร้อน

ทะเลสาบเตียนฉือเป็นแหล่งกำเนิดวัฒนธรรมที่สำคัญของมณฑลยูนนาน ริมทะเลสาบมีวนอุทยาน เนินเขา หมู่บ้านวัฒนธรรมและรีสอร์ทฤดูร้อนที่ดีที่สุด

เสน่ห์ของทะเลสาบจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาล แต่ความเจริญทางเศรษฐกิจทำให้ทะเลสาบได้รับผลกระทบทางมลภาวะจนต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง