วัดโอสึคันนง (Osu Kannon Temple: 大須観音) วัดเจ้าแม่กวนอิมย่านใจกลางเมืองนาโงย่า ภายในวิหารหลักของวัดประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมไม้แกะสลักผลงานของท่าน "โคโบ ไดชิ" ห้องโถงเป็นที่เก็บรักษาตำราภาษาจีนและญี่ปุ่นจำนวนกว่า 15,000 เล่ม


วัดโอสึคันนง (Osu Kannon Temple: 大須観音)
ภาพ: Meta4 Han

วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยคามาคุระ โดยแต่เดิมนั้นวัดตั้งอยู่ในเมืองฮาชิมะ จังหวัดกิฟุ กระทั่งปี 1612 โชกุน "โทกุงาวะ อิเอยาสุ" มีบัญชาให้ย้ายวัดมาตั้งไว้ยังตำแหน่งปัจจุบัน เนื่องจากวัดได้รับความเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากอุทกภัยรุนแรง

ในช่วง 1820 วัดได้รับความเสียหายรุนแรงจากอัคคีภัย วิหารที่เห็นในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 20 นอกจากตำราที่เก็บรักษาเอาไว้แล้วยังมีสำเนาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นตอนต้นที่คัดลอกด้วยมือ บางส่วนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติ