วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple: 輪王寺) วัดทางพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดของเมืองนิกโก ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1999 จากองค์การยูเนสโกร่วมกับศาลเจ้าโทโชกุและศาลเจ้าฟุตะระซันภายใต้ชื่อ "ศาลเจ้าและวัดแห่งนิกโก"


วัดรินโนจิ (Rinnoji Temple: 輪王寺)
ภาพ: Japan Tour Guide

วัดรินโนจิก่อตั้งโดยภิกษุ "โชโดะ โชนิน" (Shodo Shonin: 勝道上人) ผู้นำพุทธศาสนานิกายเท็นไดจากจีนเข้ามาสู่เมืองนิกโกในศตวรรษที่ 8

ภายในวิหารหลักของวัดประดิษฐานพระพุทธรูปไม้แกะสลักสูง 8 เมตร 3 องค์ ได้แก่ เจ้าแม่กวนอิมพันกร พระอมิตพุทธและพระพุทธรูปม้าอยู่กลางพระนลาต ส่วนวิหารรองมีป้ายบูชาดวงวิญญาณเจ้าอาวาสแต่ละรุ่นของวัดตั้งเรียงรายอยู่หลายป้าย

ด้านหลังวัดมีสวนญี่ปุ่นขนาดย่อมๆ บริเวณตรงกลางมีสระน้ำซึ่งถูกล้อมรอบไปด้วยต้นเมเปิ้ล เมื่อเข้าสู่ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีภายในสวนจะเต็มไปด้วยสีแดง เหลืองและส้มของใบเมเปิ้ลทำให้กลายเป็นจุดชมวิวที่ได้รับความนิยมอย่างมากในฤดูใบไม้ร่วง