วัดเหวินซู (Wenshu Temple: 文殊院) พุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตู วัดเหวินซูเป็นศูนย์กลางสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวนและเมืองเฉิงตู สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยราชวงศ์สุย ภายในบริเวณวัดมีสวนที่สวย เจดีย์และอาคารที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี


วัดเหวินซู (Wenshu Temple: 文殊院)
ภาพ: British Chamber of Commerce Southwest China

เดิม "วัดเหวินซู" หรือ "อารามเหวินซู" (Wenshu Monastery) ชื่อว่า "วัดเซียงซี" (Xinxiang Temple) แต่เปลี่ยนในสมัยราชวงศ์ชิงตามชื่อของภิกษุ "ฉือตู" ตำนานเล่าว่าภิกษุฉือตูพำนักอยู่ที่วัดหลายปี เมื่อมรณะภาพและกำลังเผาร่างของท่านก็ได้ปรากฏรูปร่างของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์ขึ้นในเปลวเพลิง ชาวบ้านจึงเชื่อว่าท่านกลับชาติมาเกิดเป็นพระมัญชุศรีโพธิสัตว์

โดยชื่อ "พระมัญชุศรีโพธิสัตว์" (Manjushri: मञ्जुश्री) ในภาษาจีน คือ "เหวินซู" (Wenshu: 文殊)

อาคารส่วนหนึ่งของวัดเหวินซูใช้เป็นสถานที่จัดแสดงโบราณวัตถุและสมบัติทางวัฒนธรรมจำนวนมาก รวมทั้งพระพุทธรูปหยกที่ขอบิณบาตระหว่างธุดงค์กลับจากพม่า อาคารบางส่วนถูกดัดแปลงเป็นร้านอาหารมังสวิรัติและเรือนน้ำชาเพื่อให้ผู้มาเยือนซึมซับวัฒนธรรมชาจีน