หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ (Hida Folk Village: Hida no Sato: 飛騨の里) พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณกลางแจ้งบริเวณเชิงเขามัตสึคุรายามะทางตะวันตกของเมืองทาคายาม่า สถานที่จัดแสดงที่อยู่อาศัยและข้าวของเครื่องใช้สะท้อนถึงวิถีชีวิตประจำวันของเกษตรกรในอดีต


หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะ (Hida Folk Village: Hida no Sato: 飛騨の里)
ภาพ: Japan Visitor

หมู่บ้านพื้นเมืองฮิดะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภูเขาและสายน้ำ ภายในมีบ้านแบบโรงนา โกดังและกระท่อมบนเขาสร้างด้วยไม้ของเกษตรกรตั้งแต่ยุคเอโดะกว่า 30 หลัง กระจายอยู่ทั่วเขาซึ่งรวบรวมจากพื้นที่ใกล้เคียงในภูมิภาคฮิดะ (เขตภูเขาของจังหวัดกิฟุ)