คามิโคจิ (Kamikochi: 上高地) ดินแดนแห่งหุบเขาและสายน้ำยาวประมาณ 15 กิโลเมตร บนความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพที่มีความงดงามเป็นพิเศษ (เทียบเท่ากับสมบัติชาติ) โดยในรอบปีจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมระหว่างช่วงกลางเดือนเมษายน - กลางเดือนพฤศจิกายนเท่านั้น


คามิโคจิ (Kamikochi: 上高地)
ภาพ: pucchii_k

คามิโคจิเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติในเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่นอยู่ระหว่างเมืองมัตสึโมโตะกับเมืองทาคายามะ จังหวัดนางาโนะ น้ำใสทะเลสาบมีความใสสะท้อนภาพราวกระจกเงา พื้นที่ชุ่มน้ำและบ่อน้ำขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย แม่น้ำขนาบด้วยแนวต้นสนราวทิวทัศน์ในยุโรป สะพานเก่าแก่ทอดข้ามแม่น้ำดูมีมนต์ขลัง เทือกเขาสูงใหญ่ท้าทายผู้รักการเดินเขา

ทัศนียภาพแห่งคามิโคจิมีความแตกต่างกันไปตามฤดูกาล ฤดูใบไม้ผลิยังคงมีหิมะหลงเหลืออยู่ทำให้รู้สึกเหมือนอยู่ในช่วงปลายฤดูหนาว ฤดูร้อนอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การปีนเขา ฤดูใบไม้ร่วงสัมผัสบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสี (สวยที่สุด) ส่วนฤดูหนาวอุณหภูมิลดต่ำลงมากจึงไม่อนุญาตให้เข้าไป (ยกเว้นมีการขออนุญาตและมีไกด์ท้องถิ่นนำทาง)

เพื่อคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจึงมีมาตรการป้องกันไม่ให้คามิโคจิได้รับผลกระทบจากมลภาวะภายนอก ได้แก่ ไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวมา (ใช้บริการรถบัสหรือแท็กซี่) เดินทางได้เฉพาะเส้นทางที่กำหนดไว้ ห้ามเข้าใกล้หรือให้อาหารสัตว์ รวมทั้งห้ามสัมผัสหรือกระทำการใดๆที่จะไปรบกวนสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์...