บ้านนากามูระ (Nakamura Residence: 中村家住宅) สถาปัตยกรรมรูปแบบดั้งเดิมของโอกินาว่าในช่วงศตวรรษที่ 18 บ้านนากามูระตั้งอยู่ในหมู่บ้านคิตะนากากุสุกุ บริเวณตอนกลางเกาะหลักของโอกินาว่า รัฐบาลญี่ปุ่นขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ


บ้านนากามูระ (Nakamura Residence: 中村家住宅)
ภาพ: 沖縄観光チャンネル

บ้านนากามูระเป็นบ้านของครอบครัวนากามูระซึ่งเป็นแบบอย่างของชาวนามั่งคั่งสมัยอาณาจักรริวกิว ได้รับการอนุรักษ์ให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมริวกิว รอบบ้านมีกำแพงหินปูนล้อม ต้นไม้สูงทำหน้าที่แนวป้องกันพายุ หลังคากระเบื้องสีแดงด้านบนมีรูปปั้นชีซ่า (สัตว์รูปร่างคล้ายสิงโตขับไล่วิญญาณและสิ่งชั่วร้าย)