เมืองเก่าลี่เจียง (Old Town of Lijiang: 丽江古城) เขตพื้นที่เมืองเก่าทางตอนเหนือในเมืองลี่เจียงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี รู้จักในชื่อ "เมืองต้าเหยียน" (Dayan: 大研) โดยยังคงอนุรักษ์ภูมิทัศน์ความเป็นเมืองโบราณเอาไว้อย่างดีและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997 จากองค์การยูเนสโก


เมืองเก่าลี่เจียง (Old Town of Lijiang: 丽江古城)
ภาพ: Bisual Studio

เมืองเก่าลี่เจียงตั้งอยู่บนที่ราบลี่เจียงที่ความสูง 2,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ครอบคลุมพื้นที่ 7.3 ตารางกิโลเมตร ไม่มีกำแพงล้อมรอบ ภายในเขตเมืองเก่าเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณที่ผสมผสานวัฒนธรรมหน่าซี, ไป๋, ฮั่นและทิเบตเข้าด้วยกัน

เมืองเก่าลี่เจียงเป็นหนึ่งในสี่เมืองเก่าที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุดของจีน ประชากรราว 30% ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าเป็นชาวหน่าซี สายน้ำที่ไหลเข้าไปหล่อเลี้ยงแทบทุกซอกทุกมุมของเมืองมีที่มาจากสระมังกรดำผ่านภูมิปัญญาชลประทานที่ซับซ้อนและชาญฉลาด

ในอดีตเขตเมืองเก่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญ ปัจจุบันมีทั้งโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่และสวนสาธารณะ ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการไปเยือนเมืองเก่าลี่เจียงอยู่ระหว่าง "ปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม" และ "กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน" ซึ่งท้องฟ้าโปร่งและสภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบาย